www.madchima.net

กิจกรรมชาวธรรม => กิจกรรมชาวธรรม => ข้อความที่เริ่มโดย: dhammawangso ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 12:06:16 PM

หัวข้อ: ภาพธรรมคำกลอน 2560-01 วัฏฏะสงสาร
เริ่มหัวข้อโดย: dhammawangso ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 12:06:16 PM
(http://madchima.net/2017/pa2560-02.jpg)

วัฏฏะสงสาร
แปรปรวนปัจจัยเนื่องซึ่งกันและกัน
กิเลส กรรม วิบาก
ตัวที่ทำให้ ทุกข์ ก็คือ กรรม ไม่ใช่กิเลส
เพราะกิเลส สามารถดับได้ด้วยภาวนา


ยามเกิดมา ไม่ได้มี มาแต่เกิด
แต่กำเนิด อาศัยกรรม มาส่งผล
ให้ได้อยู่  สุขหรือทุกข์ หรืออับจน
ให้พิกล  พิการมา เพราะกรรมตน เอย
 ธัมมะวังโส
๒๓ ก.พ. ๖๐