แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - dhammawangso

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 20
31


ศรัทธา ข้าฯ นอบน้อมยิ่ง พระพุทธะ
น้อมใจ พระ ลำดับตาม  ใจประสงค์
หทัย วาง ฉันท์ปราโมทย์ เจตน์จำนงค์
รักษา คง มุ่งมั่นไว้ ปณิธาน เดิม เอย
                 ธัมมะวังโส
                 ๒๘ เม.ย. ๕๙

 :kicu1:

32


การเรียนกรรมฐาน ขึ้นกรรมฐาน ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน หญิงชาย ตอนนี้ ทัดเทียมกัน ด้วยคุณธรรม ในปัจจุบัน หญิงและชาย สามารถขึ้น
กรรมฐาน เรียนกรรมฐาน ภาวนากรรมฐาน และสำเร็จมรรคผล ได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ดังนั้นความเป็นหญิง อิตถีวิญญัติ ปุริสวิญญัติ ไม่ได้เป็นอุปสรรค รวมถึง ความแก่ ความเจ็บ และ ความชราด้วยก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค ในการขึ้นเรียนกรรมฐาน เพราะการเรียนกรรมฐาน เป็นประโยชน์ตน หาใช่ประโยชน์ท่าน แต่ประโยชน์ท่านได้ทางอ้อมเท่านั้น

มัชฌิมา ปลายทางสู่ อมตะ
แบบลำดับ เป็นลำดับ สร้างนิสัย
จิตรวมมรรค แจ้งในผล ชอบอย่างชัย
จิตห่างไกล สมชื่อท่าน อริยะ เอย
ธัมมะวังโส
20 เม.ย.59

33


น้อม พุทโธ ตั้งมั่นยิ่ง ในฐานจิต
พร้อมลิขิต ธรรมธาตุ ไม่หวั่นไหว
ทั้งวันคืน ก้าวล่วงมี เปี่ยมทั้งใจ
ย่อมผ่องใส เบิกบานสุข นิโรธธรรม เอย


  :check1:

35


เจตนา นั่นแหละจ๊ะ คือตัวกรรม
เป็นตัวปัน ให้วิบาก ต่ำหรือสูง
เกิดผลดี ด้วยธรรมะ อันไพบูลย์
ผลชั่วจูง สู่อบาย อย่างแน่นอน
ดังนั้นท่าน ควรระวัง เจตนา
วิปากา สนองท่าน ตามจัดหา
มโนธรรม อย่าให้ไร้ จากวิญญา
ธรรมจะพา ให้ท่านสูง บารมี เอย
   ธัมมะวังโส
๒๕ มี.ค. ๕๙

36ยาม มีสุข ก็อย่า ลืม เพื่อน ที่ทุกข์
ยาม สนุก อย่า เพลิดเพลิน หลงทิศา
ยาม ตกอับ อย่าได้ลืม ธรรมนำพา
ยาม มองหา อย่าได้ลืม คนใกล้ตัว
ยาม ขัดข้อง อย่าระราน เดินทางผิด
ยาม จะคิด อย่า มัวรอ คำเฉลย
ยาม บากบั่น อย่าย้อท้อ หรือละเลย
ยาม เสบย คือยามที่ ไม่เกิด เอย
 ธมฺมวํโส ภิกฺขุ
๑๒ มี.ค. ๕๙

37


ประคอง ตั้งฐานจิต  ไล่ตามติด “พุทโธ” ไว้
วางเฉย ภาพภายใน  อย่าใส่ใจ แม้ได้ยิน
หลงหลุด ต้องกำหนด หายใจปลด สิ่งเก็บไว้
ถอนออก จากด้านใน ผลักออกไป ด้วย “พุทโธ”

39


    ลิขิตจด จำไว้       เพื่อเตือนใจ เมื่อลืมหลง
พากเพียร ตามจำนงค์  ขอมั่นคง ในหลักธรรม
วันคืน ก้าวล่วงผ่าน    เป็นเหมือนด่าน วัดใจตน
ถ้าใจ มาลืมหลง        วันคืนล่วง น่าเสียดาย
ชีวิต  ไม่ยืนยาว        เปลี่ยนทุกคราว ไม่คืนหวน
สติ เร่ิมกระบวน         ระลึกชวน ดำรงค์ธรรม
เกิดมา เป็นมนุษย์       อย่าสะดุด มาลืมหลง
ตั้งกาย ดำรงค์ตน       ดำรงค์จิต พุทโธ เอย.
                                ธมฺมวํโส
                               ๔ มี.ค. ๕๙

41


ผัสสะเกิด เวทนา มาตามติด
ตรึกนึกคิด ด้วยตัวตน อย่างแข็งขัน
ว่าเราต่ำ ว่าเราเลิศ เสมอกัน
ช่างน่าขัน ภพชาติเกิด ตามใจตน
สติมา ปัญญาตาม ญาณก็เกิด
สัมผัสเปิด เกิดเห็นธรรม พิศมัย
มีแต่เกิด ธรรมดำขาว ทุกข์ร่ำไป
หมดเยื่อใย เห็นตามจริง มัชฌิมา เอย
                    ธมฺมวํโส
                  ๒๔ ก.พ. ๕๙


 :kicu1:

44


เหตุปัจจัย กระทบจิต เป็นผัสสะ
รู้จักละ เห็นสักว่า ต้นเหตุบ้าง
เหตุเกิดดับ แปรปรวนอยู่ รู้ปล่อยวาง
อย่าหลงทาง ตามยึดถือ เป็นตัวตน
ดูเห็นรูป แม้ฟังเสียง ปากลิ้มรส
กายปรารภ แม้ได้กลิ่น ใจครวญหา
ดักให้ทัน ตั้งสติ เห็นดั่ง ตา
ใจร่ำลา ปรารภไว้ กำหนด ธรรม เอย
 ธมฺมวํโส ภิกฺขุ
๑๔ ก.พ. ๕๙


 :find1:

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 20