สื่อ ธรรม ต่าง ๆ

หัวข้อ

(1/1)

[1] ภาวนา 02 ( วีดีโอ บรรยายธรรม )

[2] ภาวนา 01 ( วีดีโอ บรรยายธรรม )

[3] รวมวีดีโอ พระอาจารย์สนธยา เท่าที่เสริร์ชได้คะ ( หายากนะคะ ) มัดรวมให้

[4] มัดรวม วีดีโอ พระอาจารย์สนธยา 2

[5] เพลง ปณิธานเผยแผ่พระกรรมฐาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version