* ห้องสนทนา ทั่วไป

เริ่มใหม่ ข้อความย้อนหลัง
 • dhammawangso: เจริญพร สวัสดปีใหม่ พ.ศ. 2564 ทุกท่าน
  ธันวาคม 17, 2021, 06:00:28 AM
 • dhammawangso: เจริญพร สวัสดปีใหม่ พ.ศ. 2563 ทุกท่าน
  มกราคม 06, 2020, 05:00:29 PM
 • dhammawangso: ที่นี้รับฝากไฟล์ภาพ เพื่อเว็บ มัชฌิมา โอ อาร์ จี
  พฤษภาคม 08, 2019, 09:02:35 AM
 • dhammawangso: การติดตามข่าวสาร ทุกคนต้องการความจริง แต่ความจริงกว่า จะปรากฏก็ต้องตามกันมาก เพราะคนส่วนใหญ่ ใช้ความเท็จมากกว่า จริง
  มีนาคม 10, 2017, 06:49:38 AM
 • dhammawangso: คำแปล - วิปัสสนา ประหารกิเลสสิ้นเชิง ( ระดับพระอรหันต์ ) ดูกรภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในกาลก่อน แต่นี้ อวิชชาไม่มี แต่ภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น อวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏ
  กุมภาพันธ์ 17, 2017, 03:49:51 AM
 • dhammawangso: แม่บท - วิปัสสนานํ สมุทเฉทปหานํ ( อรหํ )
  กุมภาพันธ์ 17, 2017, 03:49:35 AM
 • dhammawangso: แม่บท พรหฺมจิยํ ( การประพฤติพรหมจรรย์ )เกี่ยวกับขึ้นกรรมฐาน ตามสาย กัจจายนะ วิโมกข์ วิภังค์ แม่บท พรหมจริยัง ( เกี่ยวกับขึ้นกรรมฐาน ) [ลิงค์] ต่อไปจะไม่โพสต์เนื้อหาในเฟคปิดแล้ว นะ ท่านทั้งหลายจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บต้อง ล็อกอินเข้าไปอ่าน ใครเข้าไปอ่านตรงนี้ไม่ได้ แจ้งมา ให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปอ่าน
  มกราคม 10, 2017, 04:43:43 PM
 • dhammawangso: ถาม ทำไม พระอาจารย์ไม่ขอรับบริจาคหนังสือ วิโมกข์ วิภังค์ เพื่อจะได้มีแจกคนทั่วไปได้อ่าน ตอบ เพราะว่า วิโมกข์ วิภังค์ เป็น ข้อความธรรมขั้นสูงไม่เหมาะกับคนทั่วไปที่ยังมัวแต่หาเช้ากินค่ำ เพลิดเพลินแต่เรื่องบันเทิง ยิ่งเขานำไปอ่านก็ยิ่งยาก ขนาดพระอ่านเองยังมึนงง เพราะการปฏิบัติละกิเลสเป็นเรื่องฝืนนิสัยคน และยิ่งภาวนาอย่างทางสายอาจารย์ ยิ่งทำตัวเป็นศูนย์ไปด้วย คนจึงไม่ค่อยเดินตาม เพราะว่า มันไม่มีชื่อ เสียง ลาภสักการะ ยศ สรรเสริญ ดังนั้นจะเห็นอาจารย์ ทำประโยชน์แก่ศาสนา ไม่ใช่น้อยแต่ไม่เคยเลยที่คณะสงฆ์ หรือ ชาวบ้านมากล่าวคำสรรเสริญ หรือ ส่งเสริม มีแต่ศิษย์ไม่กี่คนที่มองเห็นคุณธรรม แล้วตามเป็นศิษย์อยู่ ดังนั้นข้อความในหนังสือไม่ใช่ข้อความที่คนทั่วไปจะอ่านได้เข้าใจง่าย ๆ อาจารย์เองใช้เวลา 26 ปี จึงจะได้ศึกษา มูลกรรมฐานจบ
  มกราคม 10, 2017, 04:43:13 PM
 • dhammawangso: ที่อื่น ๆ เขาก็ฉลองปีใหม่กัน แต่ที่สงขลา ตอนนี้ นั่งดูน้ำท่วมบ้าน ตาปริบ ๆ ฝนตก 4 วันติดต่อ  ส่วนถนนตรังพัทลุง เกิดดินถล่ม ต้องระมัดระวังการขับขี่กันด้วยนะ เส้นทางนี้ ฝนตกชุกในภาคใต้ แต่กลาง เหนือ อิสาณไม่มีฝน มีแต่หนาว ๆ  ส่วนสุราษ ได้รับแจ้งมาว่า ต้นยางใน สวนยางล้มหัก เพราะแรงลมพายุ มากกว่า พันต้น  ขีวิตบางคน อาจจะต้องเริ่มจาก ศูนย์ บางท่านก็อาจจะเริ่ม 50 แต่ใครที่ยังสามารถเริ่มจาก 60-70-80 หรือ ยังเต็ม 100 ก็พึงรู้ไว้เถิดว่า ท่านยังมีบุญอยู่
  มกราคม 03, 2017, 04:43:09 PM
 • dhammawangso: คนมีกิเลสมาก ก็เรื่องมาก ต่อรองมาก จนไม่เห็นถึงบุญตัวเอง เป็นทีอ่อนใจมาก เวลาสอน....
  มกราคม 03, 2017, 04:42:14 PM
 • dhammawangso: อีกพวกหนึ่ง เว้นไว้ให้  ( ดังนั้น จะให้ตัว สีน้ำเงิน สิทธ์เท่ากับสายตรง ) ยกเว้นไว้ สองพวกคือ พวกที่อุปถัมภ์ เว็บเกิน 9 เดือน  เป็น นโยบายที่ฉันตั้งใจทำจริง ๆ ถึงจะมีผลกระทบคนเข้าอ่านน้อย คิดแล้วว่าไม่เป็นไร ขอคนอุปถัมภ์มากจะดีกว่า เว็บจะอยู่ได้ ไม่ใช่คนอ่านเยอะ เท่าที่ดูตอนนี้ แต่เกิดจาก คนที่อ่านมีจิตเป็นกุศล แล้วเข้ามาช่วยพยุงให้เว็บทำงานได้ต่อไป ซึ่งรวมถึง สถานีวิทยุออนไลน์ด้วย จะยังคงทำงานได้ต่อไป
  มกราคม 03, 2017, 04:42:07 PM
 • dhammawangso: ดังนั้นห้อง ศิษย์สายตรงในเว็บ ต่อไปนี้คนไม่ได้เป็นศิษย์ไม่ได้ขึ้นกรรมฐาน จะไม่มีสิทธิ์เข้าอ่านแล้ว เพื่อเป็นการควบคุมให้ความสำคัญ ตามธรรมเนียม และได้เกิดความภูมิใจในสายวิชากันบ้าง และป้องกัน ข้อครหา ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง และต้องการคนที่ศรัทธา ในสายกรรมฐาน นี้จริง ๆ จำนวนจะน้อยไม่เป็นไร เพราะฉันไม่ได้มีเวลาสอนคนเป็นร้อย 20 คนกำลังดี สอนง่ายดี ดูแลทั่วถึง มากไปดูไม่ทั่วถึง
  มกราคม 03, 2017, 04:41:57 PM
 • dhammawangso: ถ้าจะอ่าน ก็ต้องเลือก อย่างใด อย่างหนึ่ง คือ    1. เป็นศิษย์ขึ้นกรรมฐาน ตามธรรมเนียม   2. เป็นศิษย์อุปถัมภ์ ถึงไม่ขึ้นกรรมฐาน ก็อนุญาต เพราะเป็นผู้ส่งเสริมให้กับเว็บอยู่ได้ สมควรอนุญาต ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีสมาชิกประเภทนี้ของเว็บตรง มีมาจากเฟคเป็นส่วนใหญ่
  มกราคม 03, 2017, 04:41:44 PM
 • dhammawangso: สำหรับท่านที่อ่านข้อความ ธรรม วิชากรรมฐาน สายปิด ในห้อง ศิษย์สายตรงได้ในขณะนี้  เนื่องด้วยฉันให้เวลาใจดี กับท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้เข้ามาศึกษา แบบฟรีอิสสระ จนเกิดผลกระทบฉันทางตรงและอ้อม เช่นเกิดการปรามาส เกิดการตั้งอธิกรณ์ นำมาซึ่งปัญหา ที่ฉันจะต้องตอบ และ แก้อธิกรณ์ กับ คณะสงฆ์ด้วย เนื่องด้วยท่านทั้งหลายไม่รักษาความลับ บ้าง ไม่เคารพศรัทธาในตัวฉัน บ้าง ไมีเคารพ วิชา แต่ทำตัวเป็นนักสืบเข้ามาอ่าน และ Copy ข้อความออกไปสู่สาธาณะ จนทำให้เกิดปัญหา ตามมาหลายอย่าง ทั้ง ๆที่ฉันอุตส่าห์ใจดี ให้โอกาสได้ศึกษา ข้อมูล ข้อความในห้องศิษย์สายตรง โดยที่ไม่เป็นศิษย์     จึงขอประกาศยกเลิกสิทธิ์การเข้าอ่าน ของคนที่ไม่ใช่ ศิษย์ฉันจริง ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้ามาอ่านศึกษาในห้องศิษย์สายตรงนี้ต่อไป แต่จะให้โอกาส ให้หาวิธีการมาขึ้นกรรมฐานกับฉันให้ได้ ภายในเดือน ม.ค.60 ถ้าทำไม่ได้ ก็หมดสิทธิ์ไปตามประกาศทั้งนี้ ขอให้งดสิทธิ์ นั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า จะมาขึ้นกรรมฐานกับฉัน ให้เป็นที่เรียบร้อย   เจริญธรรม  /  เจริญพร
  มกราคม 03, 2017, 04:41:33 PM
 • dhammawangso: ปัจจุบันพวกเรียนกรรมฐาน ยุคนี้บ้ามากขึ้น แทนที่จะละกิเลส กับทำตัวเป็นร่างทรง ร่างเทพ เลอะเทอะไปกันมาก ปากก็ว่าทำเพื่อพระนิพพาน แต่ ที่ฉันเห็นตอนนี้คือสร้างกรรม หลอกชาวบ้านอาศัยกิน ไม่ได้เดินตามทางพระสุคต ฉันซึ่งเป็นครูอาจารย์ ไม่รับศิษย์แบบนี้ และไม่สนับสนุนให้ไปกระทำแบบนั้น ทุกวันฉันสอน และก็ทำเป็นตัวอย่างด้วยการสละกิเลส อยู่ง่าย ตายง่าย ทำงานให้พระรัตนตรัย ดังนั้นใครคิดจะเรียนวิชาจากฉันเพื่อเป็นไปผู้วิเศษร่างทรง ร่างเทพนี้ ให้ไปจากฉันได้เลย เพราะฉันจะไม่สอน คนมิจฉาทิฏฐิ ฉันสอนกรรมฐานวันนี้ เพื่อสุขของพระโสดาบันเบื้องต้น และสุขของพระอรหันต์เบื้องปลาย เท่านั้น ( ประกาศนี้เอาจริง )
  มกราคม 03, 2017, 04:40:58 PM
 • dhammawangso: ก็เป็นช่วงเทศกาล ก็หยุดพัก การสอนธรรมให้ท่่านทั้งหลาย ทำในสิ่งที่ต้องการประจำปี แต่ละคนท่าน แต่ละท่าน ว่ากันไปตามประสาชีวิตตามความชอบใจ เรือ่งพระธรรมสอนไว้มากมาย แล้ว พักบ้าง ช่วงนี้ก็เลยชวนคุยแต่เรื่อง ทำหนังสือ เมื่อวานฉันนั่งดูวิธีทำหนังสือ ด้วยตนเองอยู่ คิดว่า เดียวจะลองพิมพ์ขาวดำ ไปเข้าเล่มเองดุสักสองสามเล่ม ว่าเป็นอย่างไรก่อน เบา ๆ กันไปช่วงต้นปี พรุ่งนี้ โรงเรียนเปิด ราชการทำงาน ชีวิตปกติก็กำลังจะกลับมากันแล้ว บางท่านก็ได้เพลิดเพลินสนุกสนาน บางท่านก็ต้องเศร้าโศกาอาดูร ล้วนแล้วแต่ เป็นวังวน สังสารวัฏ จากกรรมที่ทำไว้นั่นเอง โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญหรือประจวบเหมาะแต่ ทุกอย่างเกิดขึ้นตามกฏแห่งกรรม เจริญพร
  มกราคม 03, 2017, 04:40:46 PM
 • dhammawangso: ใช้ตรงนี้กันก่อน นะ สมาชิก ทุกท่าน ถ้าหาก ดอท org ไม่ทำงาน
  กุมภาพันธ์ 09, 2016, 05:36:47 AM
 • ครูประสิทธิ์: ช่วงนี้ หลบจาก ORG มา ดอท เน็ท ครับ ที่นั่น อื่ด และบางคร้งเข้าไม่ได้ ครับ
  ตุลาคม 18, 2015, 09:19:35 AM
 • ครูประสิทธิ์: ดูดีมากเลยครับ แบบ Full
  ตุลาคม 18, 2015, 09:18:59 AM
 • dhammawangso: เปลี่ยน Logo web แบบ fullpage
  กันยายน 28, 2015, 05:31:04 PM

กิจกรรมชาวธรรม

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมชาวธรรม

กิจกรรมชาวธรรม เรื่องประทับใจ ภาพประทับใจ เชิญแนะนำกันได้นะครับ

ผู้ดูแล: dhammawangso

341 กระทู้
234 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย dhammawangso
ใน สมัครสมาชิก แล้ว ทำไมไม่...
เมื่อ กันยายน 21, 2018, 11:41:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รอบบ้านผ่านเมือง

เหตุการณ์ บ้านเมือง ข่าวสาร มาเล่าสู่กันฟัง พร้อมภาพเหตุการ์ณ ตามความเหมาะสม

ผู้ดูแล: patra

68 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย madchima
ใน Re: การเดินทางไหว้พระ สว...
เมื่อ มิถุนายน 08, 2016, 06:12:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ธรรมะสัญจร

ไปที่ไหนกันมา มาเล่ากัน บ้าง นำภาพมาให้ชมกัน บ้างเชิญตรงนี้

ผู้ดูแล: dhammawangso

41 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย soccerboy
ใน Re: สรุปการเดินทาง 11 วั...
เมื่อ สิงหาคม 02, 2016, 04:03:43 PM

สนทนาธรรม

ไม่มีกระทู้ใหม่ หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน

เรื่องราว และ พระประวัติ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์ ผู้เป็นปฐม พระอาจารย์ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ หรือ ที่เราท่านทั้งหลาย มักจะรู้จัก เรียกพระองค์ท่านใน นามว่า หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน

ผู้ดูแล: dhammawangso

17 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pahnitan
ใน Re: สมเด็จพระสังฆราชสุก ...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2016, 06:43:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถามตอบเกี่ยวกับ กรรมฐาน

บอร์ดนี้เพิ่ม และ ย้าย หัวข้อธรรมมาบางส่วน จาก madchima.org เนื่องด้วยป้องกัน เว็บบอร์ดล่ม หรือ ช้า ทำให้สมาชิก ไม่สามารถเข้าอ่าน บอร์ดธรรม ได้ตามปกติ จึงสำรองหัวข้อธรรม ไว้ ณ ที่นี่ อีก หนึ่งชุด

ผู้ดูแล: dhammawangso

24 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย dhammawangso
ใน Re: รวมหัวข้อ ศึกษา ธรรม...
เมื่อ สิงหาคม 08, 2016, 02:14:07 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สื่อ ธรรม ต่าง ๆ

สื่อธรรม ต่าง ๆ แบ่งปันกัน เพื่อชาวพุทธ ที่ใฝ่การศึกษาหลักธรรม ซึ่งเป็นลิงก์ ต่าง ๆ หรือ หนังสือ ไฟล์ PDF word

ผู้ดูแล: dhammawangso

14 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย dhammawangso
ใน ภาวนา 02 ( วีดีโอ บรรยาย...
เมื่อ มกราคม 24, 2015, 11:05:00 PM

สำหรับ Admin board

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งปัญหาการใช้งานบอร์ด

ติดขัด บอร์ดเสีย เว็บล่ม สงสัยเรื่องการใช้งานบอร์ด ปรึกษาเรื่อง เทคนิค การใช้งานบอร์ด สอบถามได้ไม่ต้องเกรงใจ ตอบได้ก็จะตอบ ตอบไม่ได้ ก็จะหาคนที่ตอบได้มาช่วยตอบ

24 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Karaholt
ใน Re: ทำไมไม่ลงรูปอาจารย์ท...
เมื่อ ธันวาคม 02, 2015, 05:10:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ถึงสมาชิก จาก ผู้ดูแลบอร์ด

แจ้งข่าวสารที่สำคัญแก้สมาชิก ให้รับทราบ กติกา กฏ ระเบียบ การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมให้แก่สมาชิก ได้รู้ความเคลื่อนไหวของบอร์ด

12 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Chananrath
ใน Re: ตอนนี้ได้เขียน code ...
เมื่อ เมษายน 19, 2016, 06:33:47 PM

 • ไม่มีกระทู้ใหม่
 • Redirect Board

www.madchima.net - Info Center

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

สมัครสมาชิก แล้ว ทำไมไม่ตอบรับเสียที โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
กันยายน 21, 2018, 11:41:07 AM
ภาพธรรมคำกลอน 2560-03 เหตุปัจจะโย โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
พฤษภาคม 05, 2017, 05:15:52 PM
ภาพธรรมคำกลอน 2560-02 ไม่มีความหมายอะไร โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
กุมภาพันธ์ 24, 2017, 08:01:11 PM
ภาพธรรมคำกลอน 2560-01 วัฏฏะสงสาร โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
กุมภาพันธ์ 24, 2017, 12:06:16 PM
Re: ภาพธรรม ไตรมาส1 ปีใหม่ 2560 / 2017 โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
มกราคม 03, 2017, 04:29:48 PM
ภาพธรรม ไตรมาส1 ปีใหม่ 2560 / 2017 โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
มกราคม 01, 2017, 12:50:52 AM
ภาพธรรม ไตรมาส 4 07/04 โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
ธันวาคม 29, 2016, 10:25:42 AM
ภาพธรรม ไตรมาส 4 06/04 สร้างธรรมมาตรฐาน เพื่อ ทำลายความเห็นแก่ตัว โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
ธันวาคม 26, 2016, 02:50:13 PM
ภาพธรรมคำกลอน ไตรมาส 4 05/04 กตัญญู โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
ธันวาคม 25, 2016, 12:11:20 AM
ภาพธรรมคำกลอน ไตรมาส 4 04/04 อย่าลืมพุทโธ โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
ธันวาคม 18, 2016, 06:44:58 PM
ภาพธรรมคำกลอน ไตรมาส 4 03/04 จิตที่ฝึกดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
พฤศจิกายน 14, 2016, 05:51:07 AM
ภาพธรรมคำกลอน ไตรมาส 4 02/04 ลอบกระทง โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
พฤศจิกายน 07, 2016, 09:27:06 PM
ภาพธรรมคำกลอน ไตรมาส 4 0 1/04 สุจิปุลิ โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
ตุลาคม 31, 2016, 10:43:37 AM
พ่อแห่งแผ่นดิน ขอพระองค์ จงเสด็จสู่ สวรรคาลัย โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
ตุลาคม 15, 2016, 03:22:13 PM
มรณา นุสสติ เป็นกรรมฐาน ที่ทำให้รู้จักพอ ละตัณหาได้ระดับหนึ่ง โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
ตุลาคม 01, 2016, 08:38:47 AM
อนุโมทนา กับผู้สนับสนุน ธรรมทานประจำเดือน กันยายน 2559 โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
กันยายน 04, 2016, 09:39:57 AM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 3 / 02 ปฐมนิเทศ โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
สิงหาคม 18, 2016, 11:58:19 PM
Re: ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 3 / 02 จงรักษ์ความดี ดุจเกลือรักษ์ความเค็ม โดย sakexcel02 (กิจกรรมชาวธรรม)
สิงหาคม 18, 2016, 02:11:03 PM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 3 / 02 จงรักษ์ความดี ดุจเกลือรักษ์ความเค็ม โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
สิงหาคม 11, 2016, 12:43:43 PM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 3 / 01 พระคุณแม่นี้เหลือคณา กลับมาดูแลท่านบ้าง โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
สิงหาคม 11, 2016, 12:42:11 PM
Re: รวมหัวข้อ ศึกษา ธรรม เข้าพรรษา วันที่ 1 ( 20 ก.ค. 59 ) โดย dhammawangso (ถามตอบเกี่ยวกับ กรรมฐาน )
สิงหาคม 08, 2016, 02:14:07 PM
Re: สรุปการเดินทาง 11 วัน ท่องอิสาณ 11 จังหวัด โดย soccerboy (ธรรมะสัญจร)
สิงหาคม 02, 2016, 04:03:43 PM
Re: รวมหัวข้อ ศึกษา ธรรม เข้าพรรษา วันที่ 1 ( 20 ก.ค. 59 ) โดย dhammawangso (ถามตอบเกี่ยวกับ กรรมฐาน )
กรกฎาคม 22, 2016, 10:03:15 AM
รวมหัวข้อ ศึกษา ธรรม เข้าพรรษา วันที่ 2 ( 21 ก.ค. 59 ) โดย dhammawangso (ถามตอบเกี่ยวกับ กรรมฐาน )
กรกฎาคม 22, 2016, 10:00:22 AM
รวมหัวข้อ ศึกษา ธรรม เข้าพรรษา วันที่ 1 ( 20 ก.ค. 59 ) โดย dhammawangso (ถามตอบเกี่ยวกับ กรรมฐาน )
กรกฎาคม 22, 2016, 09:59:15 AM
ใช้เวลา 3 เดือน เพื่อเข้าพรรษา ให้มีคุณและค่า โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
กรกฎาคม 18, 2016, 04:18:51 PM
Re: ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 2 / 03 สำรวมตา เพื่อ สุขที่แท้จริง โดย sakexcel02 (กิจกรรมชาวธรรม)
กรกฎาคม 18, 2016, 03:58:30 PM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 2 / 08 อย่าหลงทาง เพียงแค่เห็น แต่ให้ดูใจที่รู้ โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
กรกฎาคม 09, 2016, 07:20:19 AM
Re: ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 2 / 06 อดอยากปากแห้ง แจ้งแล้วซึ้งธรรม โดย sakexcel02 (กิจกรรมชาวธรรม)
มิถุนายน 25, 2016, 02:37:59 PM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 2 / 07 หยุดปรุงแต่ง ก็หยุดกิลสได้ โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
มิถุนายน 23, 2016, 08:37:42 AM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 2 / 06 อดอยากปากแห้ง แจ้งแล้วซึ้งธรรม โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
มิถุนายน 17, 2016, 05:58:54 PM
Re: การเดินทางไหว้พระ สวดมนต์ 9 วัด ของอุบาสิกาท่าน หนึ่ง โดย madchima (รอบบ้านผ่านเมือง)
มิถุนายน 08, 2016, 06:12:56 PM
วันวิสาขบูชาวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทย โดย homewatch (รอบบ้านผ่านเมือง)
พฤษภาคม 19, 2016, 04:41:53 PM
Re: การเดินทางไหว้พระ สวดมนต์ 9 วัด ของอุบาสิกาท่าน หนึ่ง โดย Sittipol (รอบบ้านผ่านเมือง)
พฤษภาคม 17, 2016, 04:27:48 PM
Re: ส.ค.ส. 2556 จาก ในหลวง โดย Sittipol (รอบบ้านผ่านเมือง)
พฤษภาคม 17, 2016, 04:26:58 PM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 2 / 05 มายา เครืองหลอก แห่งสังสารวัฏ โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
พฤษภาคม 14, 2016, 07:34:07 PM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 2 / 04 ทุกสิ่งเป็นดั่งหมอกควัน โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
พฤษภาคม 13, 2016, 12:19:14 PM
Re: สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน โบราณเรียกท่านว่า สมเด็จพระธาตุ โดย Pahnitan (หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน )
พฤษภาคม 09, 2016, 06:43:45 PM
Re: "ภัทเทกะรัตโต" เป็นผู้มีความเจริญในราตรีแล้ว ( ราตรีเดียวก็น่าชม ) โดย Pahnitan (ถามตอบเกี่ยวกับ กรรมฐาน )
พฤษภาคม 09, 2016, 06:43:31 PM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 2 / 03 สำรวมตา เพื่อ สุขที่แท้จริง โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
พฤษภาคม 01, 2016, 09:36:47 AM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 2/ 02 เพียงหยดหนึ่งแห่งพระธรรม โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
เมษายน 28, 2016, 10:31:05 AM
การภาวนา ไปสู่ผล หญิง ชาย ทัดเทียมกัน โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
เมษายน 20, 2016, 02:11:59 PM
Re: ตอนนี้ได้เขียน code เข้าไปดูภาพ ให้แล้ว โดย Chananrath (ถึงสมาชิก จาก ผู้ดูแลบอร์ด)
เมษายน 19, 2016, 06:33:47 PM
Re: ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 1/15 เห็นเพื่อน ก็ตอนทุกข์ โดย Chananrath (กิจกรรมชาวธรรม)
เมษายน 19, 2016, 06:33:16 PM
ภาพธรรม ไตรมาส 2 / 01 กำหนดสิ่งคู่ ไม่ได้ ก็คือ กำหนดเกิด และ ดับไม่ได้ โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
เมษายน 19, 2016, 11:13:58 AM
Re: สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน โบราณเรียกท่านว่า สมเด็จพระธาตุ โดย Dproject (หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน )
เมษายน 11, 2016, 01:42:43 PM
Re: ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 1/6 ธรรมสองส่วน โดย Dproject (กิจกรรมชาวธรรม)
เมษายน 11, 2016, 01:40:00 PM
Re: ภาพธรรม ไตรมาส 1 / 16 อะไร คือ ตัวกรรม โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
มีนาคม 25, 2016, 09:54:23 AM
ภาพธรรม ไตรมาส 1 / 16 อะไร คือ ตัวกรรม โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
มีนาคม 25, 2016, 09:52:21 AM
ภาพธรรม 2559 ไตรมาส 1/15 เห็นเพื่อน ก็ตอนทุกข์ โดย dhammawangso (กิจกรรมชาวธรรม)
มีนาคม 12, 2016, 10:15:31 AM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

551 กระทู้ ใน 301 หัวข้อ โดย 201 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: cheaic2523
กระทู้ล่าสุด: "สมัครสมาชิก แล้ว ทำไมไม่..." ( กันยายน 21, 2018, 11:41:07 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 5. ออนไลน์มากที่สุด: 488 (มกราคม 11, 2023, 03:23:47 PM)

ผู้ใช้งานขณะนี้Users Logged In Today

Total: 0