กิจกรรมชาวธรรม

หัวข้อ

<< < (26/26)

[1] รูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช สุก คณะ 5

[2] รู้ไว้สู้ภัยพิบัติ;ร่วมอธิษฐานจิตสลายภัยพิบัติด้วยเทคนิคเต๋า

[3] หนังสือ ของขวัญปีใหม่ เล่มนี้อ่านดี แต่ต้องภาวนาด้วยครับ ถึงจะอ่านได้ง่าย

[4] ภาพสมาชิก ศิษย์กรรมฐาน ที่ดูดีมาก

[5] ภาพขั้นตอน การปฏิบัติกรรมฐาน ห้องที่ 1 ( ฝีมือวาดโดยพระอาจารย์ )

[6] พระพุทธมัชฌิมา ที่คณะ 5 ประทับ บุษบก ถ่ายในวันพุทธชยันตี

[7] รูปหนังสือ กรรมฐาน คณะ 5 วัดราชสิทธาราม และ พระอาจารย์สนธยา

[8] รำลึกกิจกรรม กับ ธัมมะวังโส

[9] กิจกรรม ผู้เข้าร่วมภาวนาธรรม ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version