หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน

หัวข้อ

(1/1)

[1] สมเด็จพระสังฆราชสุก ไก่เถื่อน โบราณเรียกท่านว่า สมเด็จพระธาตุ

[2] คำสอนของพระญาณสังวรเถร ( หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน ) ที่แสดงบ่อย ๆ

[3] สมเด็จพระสังฆราช (สุก) ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4

[4] ภาพวาด หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน ที่ พระอาจารย์สนธยา ได้จ้างวาดไว้

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version