สนทนาธรรม > หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน

คำสอนของพระญาณสังวรเถร ( หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน ) ที่แสดงบ่อย ๆ

(1/1)

dhammawangso:

รูปภาพจาก http://www.somdechsuk.org
คำสอนของพระญาณสังวรเถร  ( หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน )

พระภิกษุที่เรียนพระกรรมฐาน กับพระญาณสังวรเถร บางรูป บางองค์คนองปากเวลาปฏิบัติธรรมรู้เห็นอะไรมักชอบเอามาพูดมาคุย หรือบางรูปได้ยินได้ฟังอะไร รู้เห็นอะไร แล้วนำมาพูดต่อ ซึ่งเป็นผิดจารีตพระกรรมฐาน พระองค์ท่าน ก็จะทรงสอนเพียงสั้นๆว่า ปิดหู ปิดตา ปิดปาก คือทรงสอนในเรื่องให้สังวรบางครั้งพระองค์ท่าน ก็ทรงชี้ให้ไปดูที่พระปิดทวาร ซึ่งมีลักษณะ ปิดหู ปิดตา ปิดปาก หรือบางครั้งท่านาเขียนเป็น
อักษรจีนไว้ สี่คำว่า ปิดหู ปิดตา ปิดปาก
ครั้นเมื่อพบพระภิกษุ ประพฤติตัวเช่นว่านี้ ท่านก็จะชี้ให้ดู อักษรจีนที่พระองค์ท่านเขียนไว้สี่คำ พระบางรูปอ่านอักษรจีนไม่ได้ ถามพระองค์ท่าน ก็ไม่บอก ทรงนิ่งเฉยเสีย ภิกษุรูปนั้นก็ ไปถามพระภิกษุที่รู้ภาษาจีน ภิกษุรูปนั้น ทราบความหมายแล้วแต่นั้นมาก็ สงบ สำรวมขึ้น มากกว่าแต่ก่อนเนื่องจากพระญาณสังวร ทรงสามารถอ่าน เขียน ภาษาจีนได้ เพราะพระบิดาซึ่งมีเชื้อจีน ทรงสอนให้เมื่อทรงพระเยาว์

บางครั้งพระญาณสังวรเถร พระองค์ท่านจะมีคำสอนเพียงสั้นๆ สำหรับสอนพระศึกษา
พระกรรมฐานอีกอย่าง คือ
  หูฟัง ใจสงบ ตาเป็นทิพย์
หูฟัง คือ การได้ยินได้ฟังอะไร เป็นเสียงสรรเสริญก็ดี เสียงนินทาก็ดี ให้มีสติควบคุมจิตใจไว้ ไม่ยินดีเมื่อได้ฟังเสียงสรรเสริญ ไม่เสียใจเมื่อได้ยินเสียงนินทาว่าร้ายไม่แสดงอาการออกมา ให้สงบสำรวมระวัง เรียกว่า สังวร เพราะ สังวร เป็น ศีล

ใจสงบ เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วให้คุมสติ ทำใจให้สงบนิ่ง เป็นอุเบกขา ทำจิตให้ปราศจากจากนิวรณ์ และอกุศลธรรมต่างๆ มีจิตตั้งมั่น เรียกว่า สมาธิ

ตาเป็นทิพย์ ได้แก่ ได้ยินได้ฟัง แล้วมีสติทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาแล้วจะเกิดปัญญา แล้วใช้ปัญญาพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ให้เห็นด้วยปัญญาของตนเองก่อนแล้ว จึงค่อยตอบปัญหา แก้ปัญหา หูฟัง หมายถึง การฟังด้วยความสำรวมสงบ ใจสงบ การมีสติ ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ตาเป็นทิพย์ หมายถึง มีปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ

พระองค์ท่าน ทรงสอนในเรื่องของ การสังวร ตา หู และปาก และศีล สมาธิ
ปัญญา อันเป็นลักษณะกิริยาอาการ ของพระกรรมฐาน คือให้ทำกิริยา เฉยๆไว้เท่านั้น
เป็นบุคลิกของ พระกรรมฐาน

พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร มหาเถรเจ้า (สุกไก่เถื่อน)
http://www.somdechsuk.org
หน้าที่ 300 - 301
ขอบคุณเนื้อหา จาก ครูอาจารย์ที่ คณะ 5 วัดราชสิทธาราม ด้วยครับ

hkuioyte:
หุ่นขี้ผึ้งเหมือนอ่ะ

Synyster:
ได้ความรู้ที่ดีเลยครับ

Pepecostafc:
เป้นบทความที่เขียนเปรียบเทียบได้ดีมากเลยครับ

Digdapolook:
เป็นคำสอนที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version