กิจกรรมชาวธรรม > กิจกรรมชาวธรรม

ส.ค.ส. ประจำปี 2558 จาก ธัมมะวังโส

(1/1)

dhammawangso:


  ก็ขออำนวยพร แก่ทุกท่าน ที่ยังมีอายุต่อไป ในปี พ.ศ.2558
  ในวาระดิถี สิ้นปีเก่า พ.ศ. 2557 และ เข้าสู่ ปี พ.ศ.2558 นี้
  อาตมาภาพ ในนาม คณะศิษย์ กรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ สระบุรี
  ก็ขอมอบ บทธรรม คำกลอน คำอวยพร ในวาระนี้ แด่ท่าน

     ในวาระ ดิถีฤกษ์ ปีห้าแปด     เกิดตะแบก เป็นเดชกั้น พระเป็นศรี
     ยามทำงาน ให้รุ่งเรือง พูนทวี   ทุกนาที มีออมเก็บ ไม่ขาดมือ
     ยามเดินทาง ให้แคล้วคลาด ด้วยนับถือ
     ยามฝึกปรือ ให้สำเร็จ ดั่งประสงค์
     ยามเจ็บไข้ ให้หายพลัน ดั่งจำนงค์
     ยามสุขล้น มีแบ่งปัน เพื่อน ญาติ เทอญ
                   ธมฺมวํโส ภิกขุ
                   ๒๒ พ.ย. ๕๗

    สำหรับภาพทีใส่ไว้ในที่นี้ เป็นภาพที่มีความจุเต็มขนาดของภาพ คือ Very High
   จัดทำออกมาด้วยจุดประสงค์ เพื่อให้ท่านได้สามารถเซฟเป็นไฟล์ แล้วนำไปอัดเป็นภาพ ส.ค.ส. แจก ที่ขนาด
   6 นิ้ว  x 4 นิ้ว โปสการ์ดจัมโบ้

   สำหรับความหมาย ของคำกลอน ประกอบด้วย คำสำคัญ ดังนี้

   1. ปีห้าแปด  หมายถึง พ.ศ. 2558
   2. ตะแบก   หมายยืนต้น ไม้มงคล หมายถึงความแข็งแรง อย่างสมเหตุสมผล )
   3. เดชกั้น   หมายถึง การมีอายุ ต้องมี ตะบะ ตามอายุ เป็น เดช คือ อำนาจปัญญาตามอายุ
   4. พระเป็นศรี หมายถึง การทำอะไรก็ตาม ให้นึกถึง พระ คือ ความเป็นกลาง พระ คือ ความประเสริฐ
   5. ยามทำงาน หมายถึง คนที่ไม่ขี้เกียจ ก็ขอให้รุ่งเรือง มีทรัพย์ใช้จ่าย เหลือเก็บ ยามจำเป็นก็ไม่ขัดสน
   6. ยามเดินทาง หมายถึง เมื่อจะไปไหนก็ตาม ก็ขอให้รอดปลอดภัย ด้วยความนับถือ ต่อพระรัตนตรัย พระกรรมฐาน ตลอดถึง พระคาถา ด้านบน คือ คาถา พญาไก่เถื่อน อันประกอบด้วยพระนามของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ซึ่งเป็นมงคล มหามงคล ของผู้นับถือ พระพุทธเจ้า ผู้ฝึกปรือ พุทธานุสสติกรรมฐาน
   7.ยามฝึกปรือ หมายถึง การฝึกพระกรรมฐาน พุทธานุสสติกรรมฐาน ก็ขอให้มีความสำเร็จตาม จุดประสงค์การฝึก
   8.ยามเจ็บไข้ หมายถึง เมื่อถึงคราวเจ็บ ด้วยโรคชรา โรคกรรม เบียดเบียน ก็ขอให้หายอย่างเร็วพลัน ด้วยพุทบารมี ธรรมบารมี สังฆบารมี
   9.ยามสุขล้น หมายถึง เมื่อมีโภคทรัพย์ เหลือเฟือ ก็ขอให้ได้มีแบ่งปัน เมื่อมีแบ่งปัน ก็ขอให้มีแบ่งปัน มากขึ้นไป เรื่อยๆ ไม่มีหมด ทั้งเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และ ญาติทั้งหลาย ทั้งปวง

   สำหรับ สัญญลักษณ์ ในภาพนี้

    1. ภาพหลวงปู่ ปีนี้ ใช้ภาพที่ พระอาจารย์ได้ จ้างช่างวาด ออกมาเป็นภาพเขียน โดยใช้ภาพต้นฉบับ รูปเหมือนที่เป็นรูปหล่อ ให้ช่างพยายามวาด ในนุ่มนวล ภาพนี้จ้างช่างวาดรวมค่าใช้จ่ายอยู่ ที่ 6000 กว่าบาท
     
    2. ภาพไก่ป่า เป็นภาพ ที่ดูเหมือน ประจำหลวงปู่ เพราะสมญานาม หลวงปู่ ประกอบ ไก่เถื่อน และ พระคาถาพญาไก่เถื่อน
 
    ดังนั้นจึงขอมอบภาพ นี้ แด่ทุกท่าน ถึงแม้ จะทำออกมาไม่ได้สวยงามมากนัก แต่ก็ ทำด้วยความอุตสาหะเป็นคำอวยพรแด่ทุกท่าน ด้วยเจตนาแห่งธรรมในภายใน ที่ปรารถนา ให้ทุกท่านมีความสุข ถึงแก่นธรรม คือ พระนิพพาน ทุกท่านทุกคนเทอญ

   เจริญธรรม / เจริญพร

   ธัมมะวังโส ภิกขุ
   

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version