กิจกรรมชาวธรรม > กิจกรรมชาวธรรม

ภาพธรรมคำกลอน 2560-02 ไม่มีความหมายอะไร

(1/1)

dhammawangso:


สรรพสิ่ง ล้วนดั่งเช่น มายาหมอก
ที่หลอกหลอก ให้คนหลง ในสงสาร
ให้เวียนเกิด เวียนตาย ทรมาน
ให้ซมซาน เป็นทุกข์ยิ่ง ทุกคราไป
มีปัญญา มองเห็น มายานี้
ให้รีบรี้ เรียนสัจจะ เป็นที่หมาย
เห็นความจริง เกิดเสื่อมขึ้น ทั้งต้นปลาย
ให้ใจกาย เข้าเร้นอยู่  วิมุตติ เอย
 ธัมมะวังโส
๒๕ ก.พ. ๖๐

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version