* ห้องสนทนา ทั่วไป

เริ่มใหม่ ข้อความย้อนหลัง
 • dhammawangso: เจริญพร สวัสดปีใหม่ พ.ศ. 2564 ทุกท่าน
  ธันวาคม 17, 2021, 06:00:28 AM
 • dhammawangso: เจริญพร สวัสดปีใหม่ พ.ศ. 2563 ทุกท่าน
  มกราคม 06, 2020, 05:00:29 PM
 • dhammawangso: ที่นี้รับฝากไฟล์ภาพ เพื่อเว็บ มัชฌิมา โอ อาร์ จี
  พฤษภาคม 08, 2019, 09:02:35 AM
 • dhammawangso: การติดตามข่าวสาร ทุกคนต้องการความจริง แต่ความจริงกว่า จะปรากฏก็ต้องตามกันมาก เพราะคนส่วนใหญ่ ใช้ความเท็จมากกว่า จริง
  มีนาคม 10, 2017, 06:49:38 AM
 • dhammawangso: คำแปล - วิปัสสนา ประหารกิเลสสิ้นเชิง ( ระดับพระอรหันต์ ) ดูกรภิกษุทั้งหลาย เงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในกาลก่อน แต่นี้ อวิชชาไม่มี แต่ภายหลังจึงมี เพราะเหตุนั้น เราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ว่า ก็เมื่อเป็นเช่นนั้น อวิชชามีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏ
  กุมภาพันธ์ 17, 2017, 03:49:51 AM
 • dhammawangso: แม่บท - วิปัสสนานํ สมุทเฉทปหานํ ( อรหํ )
  กุมภาพันธ์ 17, 2017, 03:49:35 AM
 • dhammawangso: แม่บท พรหฺมจิยํ ( การประพฤติพรหมจรรย์ )เกี่ยวกับขึ้นกรรมฐาน ตามสาย กัจจายนะ วิโมกข์ วิภังค์ แม่บท พรหมจริยัง ( เกี่ยวกับขึ้นกรรมฐาน ) [ลิงค์] ต่อไปจะไม่โพสต์เนื้อหาในเฟคปิดแล้ว นะ ท่านทั้งหลายจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บต้อง ล็อกอินเข้าไปอ่าน ใครเข้าไปอ่านตรงนี้ไม่ได้ แจ้งมา ให้สมัครสมาชิกเพื่อเข้าไปอ่าน
  มกราคม 10, 2017, 04:43:43 PM
 • dhammawangso: ถาม ทำไม พระอาจารย์ไม่ขอรับบริจาคหนังสือ วิโมกข์ วิภังค์ เพื่อจะได้มีแจกคนทั่วไปได้อ่าน ตอบ เพราะว่า วิโมกข์ วิภังค์ เป็น ข้อความธรรมขั้นสูงไม่เหมาะกับคนทั่วไปที่ยังมัวแต่หาเช้ากินค่ำ เพลิดเพลินแต่เรื่องบันเทิง ยิ่งเขานำไปอ่านก็ยิ่งยาก ขนาดพระอ่านเองยังมึนงง เพราะการปฏิบัติละกิเลสเป็นเรื่องฝืนนิสัยคน และยิ่งภาวนาอย่างทางสายอาจารย์ ยิ่งทำตัวเป็นศูนย์ไปด้วย คนจึงไม่ค่อยเดินตาม เพราะว่า มันไม่มีชื่อ เสียง ลาภสักการะ ยศ สรรเสริญ ดังนั้นจะเห็นอาจารย์ ทำประโยชน์แก่ศาสนา ไม่ใช่น้อยแต่ไม่เคยเลยที่คณะสงฆ์ หรือ ชาวบ้านมากล่าวคำสรรเสริญ หรือ ส่งเสริม มีแต่ศิษย์ไม่กี่คนที่มองเห็นคุณธรรม แล้วตามเป็นศิษย์อยู่ ดังนั้นข้อความในหนังสือไม่ใช่ข้อความที่คนทั่วไปจะอ่านได้เข้าใจง่าย ๆ อาจารย์เองใช้เวลา 26 ปี จึงจะได้ศึกษา มูลกรรมฐานจบ
  มกราคม 10, 2017, 04:43:13 PM
 • dhammawangso: ที่อื่น ๆ เขาก็ฉลองปีใหม่กัน แต่ที่สงขลา ตอนนี้ นั่งดูน้ำท่วมบ้าน ตาปริบ ๆ ฝนตก 4 วันติดต่อ  ส่วนถนนตรังพัทลุง เกิดดินถล่ม ต้องระมัดระวังการขับขี่กันด้วยนะ เส้นทางนี้ ฝนตกชุกในภาคใต้ แต่กลาง เหนือ อิสาณไม่มีฝน มีแต่หนาว ๆ  ส่วนสุราษ ได้รับแจ้งมาว่า ต้นยางใน สวนยางล้มหัก เพราะแรงลมพายุ มากกว่า พันต้น  ขีวิตบางคน อาจจะต้องเริ่มจาก ศูนย์ บางท่านก็อาจจะเริ่ม 50 แต่ใครที่ยังสามารถเริ่มจาก 60-70-80 หรือ ยังเต็ม 100 ก็พึงรู้ไว้เถิดว่า ท่านยังมีบุญอยู่
  มกราคม 03, 2017, 04:43:09 PM
 • dhammawangso: คนมีกิเลสมาก ก็เรื่องมาก ต่อรองมาก จนไม่เห็นถึงบุญตัวเอง เป็นทีอ่อนใจมาก เวลาสอน....
  มกราคม 03, 2017, 04:42:14 PM
 • dhammawangso: อีกพวกหนึ่ง เว้นไว้ให้  ( ดังนั้น จะให้ตัว สีน้ำเงิน สิทธ์เท่ากับสายตรง ) ยกเว้นไว้ สองพวกคือ พวกที่อุปถัมภ์ เว็บเกิน 9 เดือน  เป็น นโยบายที่ฉันตั้งใจทำจริง ๆ ถึงจะมีผลกระทบคนเข้าอ่านน้อย คิดแล้วว่าไม่เป็นไร ขอคนอุปถัมภ์มากจะดีกว่า เว็บจะอยู่ได้ ไม่ใช่คนอ่านเยอะ เท่าที่ดูตอนนี้ แต่เกิดจาก คนที่อ่านมีจิตเป็นกุศล แล้วเข้ามาช่วยพยุงให้เว็บทำงานได้ต่อไป ซึ่งรวมถึง สถานีวิทยุออนไลน์ด้วย จะยังคงทำงานได้ต่อไป
  มกราคม 03, 2017, 04:42:07 PM
 • dhammawangso: ดังนั้นห้อง ศิษย์สายตรงในเว็บ ต่อไปนี้คนไม่ได้เป็นศิษย์ไม่ได้ขึ้นกรรมฐาน จะไม่มีสิทธิ์เข้าอ่านแล้ว เพื่อเป็นการควบคุมให้ความสำคัญ ตามธรรมเนียม และได้เกิดความภูมิใจในสายวิชากันบ้าง และป้องกัน ข้อครหา ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง และต้องการคนที่ศรัทธา ในสายกรรมฐาน นี้จริง ๆ จำนวนจะน้อยไม่เป็นไร เพราะฉันไม่ได้มีเวลาสอนคนเป็นร้อย 20 คนกำลังดี สอนง่ายดี ดูแลทั่วถึง มากไปดูไม่ทั่วถึง
  มกราคม 03, 2017, 04:41:57 PM
 • dhammawangso: ถ้าจะอ่าน ก็ต้องเลือก อย่างใด อย่างหนึ่ง คือ    1. เป็นศิษย์ขึ้นกรรมฐาน ตามธรรมเนียม   2. เป็นศิษย์อุปถัมภ์ ถึงไม่ขึ้นกรรมฐาน ก็อนุญาต เพราะเป็นผู้ส่งเสริมให้กับเว็บอยู่ได้ สมควรอนุญาต ซึ่งในปัจจุบันนี้ไม่มีสมาชิกประเภทนี้ของเว็บตรง มีมาจากเฟคเป็นส่วนใหญ่
  มกราคม 03, 2017, 04:41:44 PM
 • dhammawangso: สำหรับท่านที่อ่านข้อความ ธรรม วิชากรรมฐาน สายปิด ในห้อง ศิษย์สายตรงได้ในขณะนี้  เนื่องด้วยฉันให้เวลาใจดี กับท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้เข้ามาศึกษา แบบฟรีอิสสระ จนเกิดผลกระทบฉันทางตรงและอ้อม เช่นเกิดการปรามาส เกิดการตั้งอธิกรณ์ นำมาซึ่งปัญหา ที่ฉันจะต้องตอบ และ แก้อธิกรณ์ กับ คณะสงฆ์ด้วย เนื่องด้วยท่านทั้งหลายไม่รักษาความลับ บ้าง ไม่เคารพศรัทธาในตัวฉัน บ้าง ไมีเคารพ วิชา แต่ทำตัวเป็นนักสืบเข้ามาอ่าน และ Copy ข้อความออกไปสู่สาธาณะ จนทำให้เกิดปัญหา ตามมาหลายอย่าง ทั้ง ๆที่ฉันอุตส่าห์ใจดี ให้โอกาสได้ศึกษา ข้อมูล ข้อความในห้องศิษย์สายตรง โดยที่ไม่เป็นศิษย์     จึงขอประกาศยกเลิกสิทธิ์การเข้าอ่าน ของคนที่ไม่ใช่ ศิษย์ฉันจริง ๆ ไม่มีสิทธิ์เข้ามาอ่านศึกษาในห้องศิษย์สายตรงนี้ต่อไป แต่จะให้โอกาส ให้หาวิธีการมาขึ้นกรรมฐานกับฉันให้ได้ ภายในเดือน ม.ค.60 ถ้าทำไม่ได้ ก็หมดสิทธิ์ไปตามประกาศทั้งนี้ ขอให้งดสิทธิ์ นั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่า จะมาขึ้นกรรมฐานกับฉัน ให้เป็นที่เรียบร้อย   เจริญธรรม  /  เจริญพร
  มกราคม 03, 2017, 04:41:33 PM
 • dhammawangso: ปัจจุบันพวกเรียนกรรมฐาน ยุคนี้บ้ามากขึ้น แทนที่จะละกิเลส กับทำตัวเป็นร่างทรง ร่างเทพ เลอะเทอะไปกันมาก ปากก็ว่าทำเพื่อพระนิพพาน แต่ ที่ฉันเห็นตอนนี้คือสร้างกรรม หลอกชาวบ้านอาศัยกิน ไม่ได้เดินตามทางพระสุคต ฉันซึ่งเป็นครูอาจารย์ ไม่รับศิษย์แบบนี้ และไม่สนับสนุนให้ไปกระทำแบบนั้น ทุกวันฉันสอน และก็ทำเป็นตัวอย่างด้วยการสละกิเลส อยู่ง่าย ตายง่าย ทำงานให้พระรัตนตรัย ดังนั้นใครคิดจะเรียนวิชาจากฉันเพื่อเป็นไปผู้วิเศษร่างทรง ร่างเทพนี้ ให้ไปจากฉันได้เลย เพราะฉันจะไม่สอน คนมิจฉาทิฏฐิ ฉันสอนกรรมฐานวันนี้ เพื่อสุขของพระโสดาบันเบื้องต้น และสุขของพระอรหันต์เบื้องปลาย เท่านั้น ( ประกาศนี้เอาจริง )
  มกราคม 03, 2017, 04:40:58 PM
 • dhammawangso: ก็เป็นช่วงเทศกาล ก็หยุดพัก การสอนธรรมให้ท่่านทั้งหลาย ทำในสิ่งที่ต้องการประจำปี แต่ละคนท่าน แต่ละท่าน ว่ากันไปตามประสาชีวิตตามความชอบใจ เรือ่งพระธรรมสอนไว้มากมาย แล้ว พักบ้าง ช่วงนี้ก็เลยชวนคุยแต่เรื่อง ทำหนังสือ เมื่อวานฉันนั่งดูวิธีทำหนังสือ ด้วยตนเองอยู่ คิดว่า เดียวจะลองพิมพ์ขาวดำ ไปเข้าเล่มเองดุสักสองสามเล่ม ว่าเป็นอย่างไรก่อน เบา ๆ กันไปช่วงต้นปี พรุ่งนี้ โรงเรียนเปิด ราชการทำงาน ชีวิตปกติก็กำลังจะกลับมากันแล้ว บางท่านก็ได้เพลิดเพลินสนุกสนาน บางท่านก็ต้องเศร้าโศกาอาดูร ล้วนแล้วแต่ เป็นวังวน สังสารวัฏ จากกรรมที่ทำไว้นั่นเอง โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญหรือประจวบเหมาะแต่ ทุกอย่างเกิดขึ้นตามกฏแห่งกรรม เจริญพร
  มกราคม 03, 2017, 04:40:46 PM
 • dhammawangso: ใช้ตรงนี้กันก่อน นะ สมาชิก ทุกท่าน ถ้าหาก ดอท org ไม่ทำงาน
  กุมภาพันธ์ 09, 2016, 05:36:47 AM
 • ครูประสิทธิ์: ช่วงนี้ หลบจาก ORG มา ดอท เน็ท ครับ ที่นั่น อื่ด และบางคร้งเข้าไม่ได้ ครับ
  ตุลาคม 18, 2015, 09:19:35 AM
 • ครูประสิทธิ์: ดูดีมากเลยครับ แบบ Full
  ตุลาคม 18, 2015, 09:18:59 AM
 • dhammawangso: เปลี่ยน Logo web แบบ fullpage
  กันยายน 28, 2015, 05:31:04 PM

ผู้เขียน หัวข้อ: ธรรมะสัญจร 16 มี.ค.56 ภาระกิจไปหล่อ พระราหุล และ หลวงปู่สุก ไก่เถื่อน  (อ่าน 5730 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ dhammawangso

 • Administrator
 • บัณฑิตภาวนา
 • *
 • กระทู้: 302
 • การ์ม่า: +0/-0
  • ดูรายละเอียด


คณะสระบุรี ไปถึงเวลา เพลพอดี นะครับงานนี้ ถึง 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล


สามเณรติดตาม คณะไป 3 รูป


ญาติโยม เพื่อน พี่น้อง ชาวกรรมฐาน มัชฌิมา แบบลำดับ มากกว่า ร้อยท่าน ขอบอกของแจก ๆ ไม่พอ

พิธิเริ่ม เวลา 12.10 น. จนถึงเวลาเททองหล่อ 13.09 น.


สาระธรรม เรื่องการหล่อ เล็กน้อยจากพระอาจารย์
ออฟไลน์ dhammawangso

 • Administrator
 • บัณฑิตภาวนา
 • *
 • กระทู้: 302
 • การ์ม่า: +0/-0
  • ดูรายละเอียด
ไม่อยากรอ เนื้อเรื่อง ไปชมภาพกันก่อน ที่ลิงก์นี้

  http://www.facebook.com/media/set/?set=a.437546692993457.1073741826.100002143894652&type=3


   สำหรับชาว facebook ได้ชมก่อน เนื่องจากอัพภาพประหยัดเนื้อที่ โฮสต์
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.552565744787640.1073741827.100001026573295&type=3

 ภาพของ คณะ 5 ขมที่ลิงก์ นี้ ครับ

ออฟไลน์ dhammawangso

 • Administrator
 • บัณฑิตภาวนา
 • *
 • กระทู้: 302
 • การ์ม่า: +0/-0
  • ดูรายละเอียด

ภาพชุดนี้ จาก Weera Sukmetup
เนื่องด้วยสมาชิกหลายท่าน แจ้งกลับมาว่า ไม่มี Facebook ไม่อยากสมัคร ก็จะชมภาพไม่ได้ัดังนั้น จึงนำออกมาให้ชมเป็นบางส่วนนะครับออฟไลน์ dhammawangso

 • Administrator
 • บัณฑิตภาวนา
 • *
 • กระทู้: 302
 • การ์ม่า: +0/-0
  • ดูรายละเอียดขอบคุณภาพชุดนี้ มาจากเว็บ
http://www.facebook.com/phrakrusittisongvon